เกี่ยวกับ HPV

ข้อเท็จจริงที่สำคัญเกี่ยวกับ HPV8

กว่า 99% ของโรคมะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุมาจาก Human Papillomavirus (HPV) ซึ่งเป็นไวรัสที่พบได้บ่อยและสตรีจำนวนถึงสี่ในห้าคนจะติดเชื้อนี้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต

กว่า 99% ของโรคมะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุมาจาก Human Papillomavirus (HPV)4 – ซึ่งเป็นไวรัสที่พบได้บ่อยและสตรีจำนวนถึงสี่ในห้าคนจะติดเชื้อนี้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต5

โดยปกติเชื้อ HPV จะหายไปได้เองโดยไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อสุขภาพ แต่หากติดเชื้อ HPV เป็นเวลานานๆ จะทำให้เกิดเซลล์ที่ปากมดลูกผิดปกติได้

โดยปกติเชื้อ HPV จะหายไปได้เองโดยไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อสุขภาพ แต่หากติดเชื้อ HPV เป็นเวลานานๆ จะทำให้เกิดเซลล์ที่ปากมดลูกผิดปกติได้ 22

ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์มีโอกาสติดเชื้อ HPV แม้จะมีคู่นอนเพียงคนเดียวหรือใช้ถุงยางอนามัย

ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์มีโอกาสติดเชื้อ HPV แม้จะมีคู่นอนเพียงคนเดียวหรือใช้ถุงยางอนามัย22

HPV คืออะไร

HPV มีมากกว่า 100 ชนิด โดยมี 14 ชนิดถือเป็นสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

HPV มีมากกว่า 100 ชนิด โดยมี 14 ชนิดถือเป็นสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิด โรคมะเร็งปากมดลูก9, 10

สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูง 14 ชนิดนี้ HPV 16 และ 18 เป็นสาเหตุใน 70% ของจำนวนโรคมะเร็งปากมดลูกทั้งหมด

สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูง 14 ชนิดนี้ HPV 16 และ 18 เป็นสาเหตุใน 70% ของจำนวนโรคมะเร็งปากมดลูกทั้งหมด11

สตรีที่มีเชื้อ HPV 16 หรือ 18 มีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่ภาวะก่อนมะเร็งปากมดลูกสูงถึง 35 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีเชื้อ HPV

สตรีที่มีเชื้อ HPV 16 หรือ 18 มีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่ภาวะก่อนมะเร็งปากมดลูกสูงถึง 35 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีเชื้อ HPV4

สัญญาณบ่งชี้และอาการของเชื้อ HPV

โดยทั่วไป HPV มักไม่แสดงอาการ และอาจใช้เวลา 10-15 ปีกว่าจะพัฒนาเป็นมะเร็งปากมดลูก คุณอาจมีเชื้อไวรัสนี้ในร่างกาย แม้ว่าจะงดการมีเพศสัมพันธ์มาแล้วหลายปีก็ตาม

โดยทั่วไป HPV มักไม่แสดงอาการ23 และอาจใช้เวลา 10 – 15 ปีกว่าจะพัฒนาเป็นมะเร็งปากมดลูก22 คุณอาจมีเชื้อไวรัสนี้ในร่างกาย แม้ว่าจะงดการมีเพศสัมพันธ์มาแล้วหลายปีก็ตาม

It is important to be regularly tested to know your risk

อาการมักแสดงออกในระยะที่มะเร็งค่อนข้างจะลุกลามแล้ว และทำให้การรักษาเป็นเรื่องยาก ดังนั้น การ หมั่นตรวจว่าคุณมีความเสี่ยงหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

ใครบ้างที่มีความเสี่ยง

เชื้อ HPV ส่วนใหญ่มักติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์

เชื้อ HPV ส่วนใหญ่มักติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์8

It is recommended that women 30 - 65 years of age, who have been sexually active, should be tested for HPV.

แนะนำให้สตรีที่มีอายุระหว่าง 30 - 65 ปี ที่มีเพศสัมพันธ์ควรเข้ารับการตรวจเชื้อ HPV22 เพราะโดยปกติแล้ว ระบบภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติของสตรีที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีจะสามารถขับเชื้อ HPV ออกไปได้เอง