อภิธานศัพท์เกี่ยวกับ HPV

การตัดเนื้อตรวจ

การตัดเนื้อตรวจเป็นกระบวนการทางการแพทย์ในการตัดเซลล์ หรือตัวอย่างเนื้อเยื่อออกจากร่างกายเพื่อนำมาตรวจสอบให้ชัดเจนขึ้นในห้องปฏิบัติการ.20

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งประเภทหนึ่งที่เริ่มจากบริเวณปากมดลูก ซึ่งอยู่ตรงส่วนล่างของมดลูก.3

ปากมดลูก

ปากมดลูกคือส่วนล่างของมดลูกในส่วนที่ติดกับส่วนบนของช่องคลอด.3

การส่องตรวจช่องคลอด

เป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสอบบริเวณปากมดลูก ช่องคลอด และแคมช่องคลอด เพื่อระบุหาสัญญาณของโรคได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น.19

ฮิวแมน ปาปิลโลมา ไวรัส (HPV)

HPVเป็นไวรัสที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุของความผิดปกติหลายรายการ ตั้งแต่หูดอวัยวะเพศไปจนถึงมะเร็งปากมดลูก HPVมีมากถึง 100 สายพันธุ์ แต่มี 14 สายพันธุ์ที่ถือได้ว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก.9, 10 โดยใน 14 สายพันธุ์นี้ HPV 16 และHPV 18 ถือเป็นสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด และเป็นสาเหตุของ 70% ของจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกทั้งหมด.11

HPV 16

HPV 16 เป็นหนึ่งในสายพันธุ์HPVที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในการก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก HPV 16 (ร่วมกับHPV 18) เป็นสาเหตุของราว 70% ของจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกทั้งหมด.11

HPV 18

HPV 18 เป็นหนึ่งในสายพันธุ์HPVที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในการก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก HPV 18 (ร่วมกับHPV 16) เป็นสาเหตุของราว 70% ของจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกทั้งหมด.11

การตรวจสอบHPVสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูง

การตรวจสอบHPVสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงจะตรวจหาเชื้อไวรัสHPVเพื่อระบุหาความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นภาวะก่อนมะเร็งปากมดลูก การตรวจสอบหาเชื้อHPVสามารถทำพร้อมกับการทำแปปสเมียร์ หรือจะแยกทำก็ได้.5

แปปสเมียร์

แปปสเมียร์เป็นกระบวนการในการเก็บเซลล์จากพื้นผิวบริเวณปากมดลูกและช่องคลอด โดยใช้ก้านสำลีกวาดเก็บเซลล์จากบริเวณปากมดลูกและช่องคลอด แล้วจะนำเซลล์เหล่านั้นมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูว่ามีความผิดปกติหรือไม่.5