นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 
 • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนได้: ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของท่านได้ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส หรือข้อมูลระบุตัวตนอื่นๆ) เฉพาะเมื่อท่านให้ข้อมูลเหล่านั้นกับทางบริษัทฯ บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของท่านที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านทางการทำแบบสอบถามหรือการตอบคำถามของบริษัทฯ
 • ข้อมูลรวม: ในบางกรณี บริษัทฯ จะลบข้อมูลส่วนที่ใช้ระบุตัวตนได้ออกจากข้อมูลที่ท่านให้ แล้วเก็บข้อมูลที่เหลือไว้ในรูปของชุดข้อมูลหรือข้อมูลรวมที่บริษัทฯ จะนำไปรวมกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อผลทางการทำสถิติในภาพรวมและไม่มีการระบุตัวบุคคล (อาทิ จำนวนผู้เข้าชม ชื่อโดเมนต้นทางของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต) เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัทฯ
 
 • บันทึกรายการของเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์หรือไอพีแอดเดรส: ไอพีแอดเดรสเป็นตัวเลขที่ใช้ระบุคอมพิวเตอร์ของท่านทุกครั้งที่ท่านเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ไอพีแอดเดรสถูกใช้เพื่อระบุตัวตนของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนอินเตอร์เน็ต ช่วยให้คอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์สามารถรู้จำและสื่อสารกันได้ โรชรวบรวมข้อมูลไอพีแอดเดรสไว้เพื่อการจัดการระบบ และส่งรายงานข้อมูลรวมไปยังบริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือผู้ค้าบางรายเพื่อให้สามารถทำการวิเคราะห์เว็บไซต์ และตรวจทวนประสิทธิภาพของเว็บไซต์
 • คุกกี้: คุกกี้เป็นชิ้นส่วนข้อมูลที่ถูกนำไปวางไว้บนฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์บางแห่ง คุกกี้สามารถระบุเบราเซอร์ของท่านเพื่อจำแนกให้เซิร์ฟเวอร์เห็นความแตกต่างได้ คุกกี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อมอบประสบการณ์การใช้เว็บที่ดีขึ้นแก่ท่าน รวมถึงเพื่อการวิเคราะห์เว็บไซต์ และตรวจทวนประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่ถูกกำหนดให้ยอมรับคุกกี้ แม้ในกรณีที่ท่านตั้งเบราเซอร์ใหม่ไม่ให้รับคุกกี้ หรือให้แจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคุกกี้มาที่เครื่องของท่านก็ตาม อย่างไรก็ดี บางส่วนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหากท่านไม่ยอมรับคุกกี้
 • เว็บบีคอน: โรชอาจใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่มีผู้ใช้งานร่วมกันอย่างแพร่หลายในอีเมลหรือบนหน้าเว็บไซต์บางแห่งของบริษัทฯ เทคโนโลยีดังกล่าวนี้เรียกว่า “เว็บบีคอน” (web beacon หรืออาจเป็นที่รู้จักในชื่อ “action tag” หรือ “clear GIF technology” เว็บบีคอนช่วยวิเคราะห์ประสิทธิผลของเว็บไซต์โดยการใช้มาตรวัดปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือมีผู้คลิ้กจุดสำคัญต่างๆ บนเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
 • เว็บบีคอน คุกกี้ และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ จะไม่เก็บข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของท่านโดยอัตโนมัติ นอกจากกรณีที่ท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นโดยสมัครใจ เช่น โดยการลงทะเบียน หรือส่งอีเมล เทคโนโลยีติดตามอัตโนมัติเหล่านี้ถึงถูกนำมาใช้เพื่อมอบข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือการโต้ตอบผ่านอีเมลของท่าน ทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ.
 • บริการต่างๆ:บริษัทฯ อาจมอบบริการต่างๆ โดยอิงจากแอปพลิเคชั่น และเครื่องมือด้านคอนเทนต์ของบุคคลที่สามผ่านบางหน้าเว็บไซต์ของโรช อาทิ Google Maps หรือ QUARTAL FLIFE บุคคลที่สามเหล่านี้อาจได้รับข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติเมื่อท่านติดต่อสื่อสารกับทางบริษัทฯ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยใช้แอปพลิเคชั่นและเครื่องมือของบุคคลที่สามเหล่านี้.
 
 
 
 
 • กรณีที่เกี่ยวข้องกับการขาย การโอนสิทธิ์ หรือการโอนถ่ายธุรกิจอื่นใดของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ;
 • กรณีที่เป็นการตอบคำร้องขอตามเหมาะสมจากหน่วยงานรัฐบาล หรือตามข้อบัญญัติทางกฎหมาย หมายศาล หรือตามระเบียบของรัฐบาล หรือ
 • กรณีที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบองค์กร หรือเพื่อการสืบสวน หรือเพื่อตอบข้อร้องเรียน หรือตอบสนองต่อภัยคุกคาม.
 • ไม่ใช้ข้อมูลเพื่อการขายตรงโดยบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่จำหน่าย หรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนได้ที่ท่านให้มาผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ แก่บุคคลที่สามเพื่อใช้ในการขายตรง เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ประกาศให้ท่านทราบและได้รับอนุญาตจากท่านแล้วอย่างชัดเจนให้สามารถแบ่งปันข้อมูลของท่านในกรณีนี้ได้
 • การส่งอีเมลหาเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน : ท่านสามารถเลือกที่จะส่งลิงก์หรือข้อความบนเว็บไซต์บางแห่งของโรชให้เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรชได้ อีเมลแอดเดรสของเพื่อนที่ท่านระบุไว้จะมีไว้เพื่อส่งข้อมูลให้ในนามของท่าน โดยจะไม่ถูกจัดเก็บหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยโรช หรือบุคคลที่สาม.
 • Google Analytics: เว็บไซต์ของโรชอาจใช้ Google Analytics, ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ของ Google, Inc. ("Google") Google Analytics ใช้ “คุกกี้” ซึ่งเป็นแฟ้มข้อมูลตัวหนังสือที่จะถูกนำไปวางไว้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อช่วยให้เว็บสามารทำการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ ข้อมูลการใช้เว็บไซต์ที่คุกกี้สร้างขึ้น (รวมถึงไอพีแอดเดรสของท่าน) จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิ้ลในสหรัฐอเมริกา และถูกจัดเก็บไว้ที่นั่น กูเกิ้ลจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินรูปแบบการใช้เว็บไซต์ของท่าน รวบรวมและจัดทำรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้อินเตอร์เน็ต กูเกิ้ลอาจโอนถ่ายข้อมูลเหล่านี้ไปยังบุคคลที่สามตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือเพื่อให้บุคคลที่สามนั้นๆ สามารถปฏิบัติงานในนามของกูเกิ้ลได้ กูเกิ้ลจะไม่เชื่อมโยงไอพีแอดเดรสของท่านกับข้อมูลอื่นๆ ที่กูเกิ้ลมี ท่านสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยการตั้งค่าตามเหมาะสมบนเบราเซอร์ของท่าน อย่างไรก็ดี ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น หากท่านทำเช่นนั้น ท่านอาจไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของโรชได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การใช้เว็บไซต์ของโรช ถือเป็นความยินยอมจากท่านให้กูเกิ้ลสามารถประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น.