รู้ซึ้งถึงเรื่องมะเร็งปากมดลูก

ข้อเท็จจริงที่สำคัญเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดอันดับสี่ในสตรีทั่วโลก

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดอันดับสี่ในสตรีทั่วโลก1

มะเร็งปากมดลูกเป็นหนึ่งในมะเร็งที่หลีกเลี่ยงได้มากที่สุด หากตรวจพบและได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ

มะเร็งปากมดลูกเป็นหนึ่งในมะเร็งที่หลีกเลี่ยงได้มากที่สุดหากตรวจพบและได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ2

มะเร็งปากมดลูกคืออะไร

มะเร็งปากมดลูก คือมะเร็งที่เริ่มจากบริเวณคอมดลูกซึ่งเป็นส่วนล่างของมดลูก

มะเร็งปากมดลูก คือมะเร็งที่เริ่มจากบริเวณคอมดลูกซึ่งเป็นส่วนล่างของมดลูก21

บริเวณคอมดลูกประกอบไปด้วยเซลล์หลายล้านเซลล์ ความเปลี่ยนแปลงของเซลล์เหล่านี้ หากไม่ได้รับการรักษาอาจก่อให้เกิดเป็นมะเร็งปากมดลูก

บริเวณคอมดลูกประกอบไปด้วยเซลล์หลายล้านเซลล์ ความเปลี่ยนแปลงของเซลล์เหล่านี้ หากไม่ได้รับการรักษาอาจก่อให้เกิดเป็นมะเร็งปากมดลูก3

สาเหตุและอาการของมะเร็งปากมดลูก

สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกอาจไม่แสดงอาการหรือไม่มีสัญญาณบ่งชี้ในช่วงต้น และอาจกินเวลาถึง 10 -15 ปีกว่าจะพัฒนาเป็นระยะก่อนมะเร็งและลุกลามต่อไป5

มะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามอาจก่อให้เกิด

  • เลือดออกผิดปกติบริเวณช่องคลอด (รวมถึงเลือดออกหลังการมีเพศสัมพันธ์)6,7

  • ตกขาวผิดปกติ5

  • ปวดท้องน้อย6

  • เจ็บในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์6